[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายก อบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803นายวาทิต เกตุงาม
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 062-196-8939นายไพโรจน์ โนนใหญ่
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 085-492-4212
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(LPA)
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565 
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559  
คุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
25 โดย : kusawd
25/ก.ย./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ( 0 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 5 รายการ อ่านต่อ....
20 โดย : kusawd
20/ก.ย./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ( 1 / )
    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 อ่านต่อ....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3. ประชาสัมพันธ์แผนพัสดุ
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7. ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง
ยื่นคำร้องออนไลน์/E-Service
แบบคำขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบคำร้องขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมวลภาพกิจกรรม
กองทุนสปสช.ตำบลคูซอด
-สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินการ ปี 2563
-โครงการปี 2564
-โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนปี 2563
-โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนปี 2565
-โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนปี 2566
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคูซอด
การจัดการน้ำเสียในชุมชน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
                    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง กว้างขวาง และยาวนาน ปัญหาดังกล่าวเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ จนส่งผลกระทบต่อสมดุลทางพลังงานและแบบแผนของภูมิอากาศในระดับโลก โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามการขยายตัวของเมือง เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสารภี ชัยชาญ
ปลัดอบต.คูซอด
โทร. 081-876-1514นางพันธ์ทิพา รวีโรจน์กรสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 061-141-3161
*ไม่มีกรอบและอัตรากำลัง รองปลัดอบต.
การบริหารจัดการขยะ
ข้อบัญญัติฯการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ข้อบัญญัติฯหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
คำสั่งคณะกรรมการฯ
แผนบริหารจัดการขยะ
การจัดการขยะโดยระบบ 3Rs
เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก
แยกก่อนทิ้ง
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 2/พ.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
619 คน
สถิติเมื่อวานนี้
697 คน
สถิติเดือนนี้
15125 คน
สถิติปีนี้
133931 คน
สถิติทั้งหมด
330645 คน
IP ของท่านคือ 18.232.179.37
(Show/hide IP)
ร้องเรียนการทุจริต
📞☎️แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงก์ส่วนกลาง
e-Learning

การดำเนินการทางวินัย
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ความเป็นมาของโครงการ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด
แผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ.อบต.
คณะทำงาน
ผลการดำเนินงานโครงการปี 65