[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร


  
ติดตามและประเมินผลแผน  
 

รายงานการติดตามฯ ปี 2561
รายงานการติดตามฯ ปี 2562
รายงานการติดตามฯ ปี 2563
รายงานการติดตามแผน ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ปี 2564
รายงานการติดตามแผน ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 
ประกาศติดตามแผน 2565 (รอบ 6 เดือน)