[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร


  
ประวัติสำนักงาน  
 

ประวัติความเป็นมา

                        บ้านคูซอดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำมูล  ห่างจากแม่น้ำมูลประมาณ  3  กิโลเมตร  อยู่บนเส้นทางศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย  กิโลเมตรที่ 10 เป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอำเภอราษีไศล   อำเภอ    ยางชุมน้อย และอำเภออุทุมพรพิสัย
                        เหตุที่ชื่อว่า "บ้านคูซอด"   เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในอดีตมีหนองน้ำซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และรอบหนองน้ำมีคันคูล้อมรอบเป็นแนวยาวไปจนถึงสระกำแพง  ต่อมาคันคูเกิดมีรูโหว่อยู่ชาวบ้านก็ไปปิดรูดังกล่าวก็ปิดไม่อยู่  คนสมัยนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์  จึงได้ขนานนามใหม่จากชื่อหมู่บ้านโนนหนองหว้ามาเป็น "บ้านคูซอด"  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ตำบลคูซอด เป็นตำบล 1 ใน 16  ตำบลของอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ปัจจุบันมีบ้านในเขตปกครอง 10 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลคูซอดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เมื่อปี พ.ศ.  2539