[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

เว็บลิงก์ส่วนกลาง
e-Learning


  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
 

คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือทะเบียนประวัติ
คู่มือจริยธรรมในการปฏิบ้ติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร